Dokumenty pro svatbu s cizincem

SVATBA S CIZINCEM V ČESKÉ REPUBLICE

Oficiální svatba s cizincem v České republice by se na první pohled mohla jevit jako velmi složitá operace, která obnáší velké lítání po úřadech. Pokud však se vším začnete dostatečně včas, tak se určitě vše podaří vyřídit. Přinášíme vám přehledný návod na to, jak si počínat při shánění potřebných dokumentů pro svatební obřad a pár další důležitých věcí, které potřebujete vědět, zařídit a promyslet, než si řeknete Ano.

K uzavření manželství na území České republiky je potřeba několik důležitých dokladů, bez kterých vám jinak české úřady sňatek neuznají. Je to často běh na dlouhou trať, a tak doporučujeme začít tyto oficiality řešit co nejdříve po zásnubách a vašem rozhodnutí, že se svatba bude konat v České republice. Náš malý průvodce by vám měl pomoci se v celém procesu zorientovat a projít jím tak, že na jeho konci se šťastně potkáte se svým protějškem u oltáře na některém z krásných míst České republiky a po svatbě obdržíte oddací list.


Níže sepsané dokumenty jsou potřeba jak pro civilní, tak pro církevní obřad.


Nevěsta nebo ženich, který je občanem ČR potřebuje ke svatbě tyto základní dokumenty

 • Občanský průkaz (doporučujeme OP) nebo Cestovní pas
 • Rodný list

Dále je potřeba doložit v případech rozvodu, úmrtí partnera atd. tyto dokumenty:

 • Úmrtní list
 • Doklad o zániku předchozího manželství nebo partnerství
 • Jde-li o osobu nezletilou starší 16 let – rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o právní moci
 • osoba, jejíž způsobilost k právním úkonům je rozhodnutím soudu omezena, nebo fyzická osoba stižená duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům-rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství s doložkou právní moci


Nevěsta nebo ženich, který je cizincem potřebuje ke svatbě v ČR tyto dokumenty:

!!!DŮLEŽITÉ!!!

Než dokumenty předložíte matrice, je potřeba mít všechny dokumentech ze zahraničí ověřeny „vyšším ověřením“, tedy musí mít superlegalizaci nebo apostilu a následně musí být přeloženy do češtiny soudním překladatelem. Překlady do angličtiny se zabývá například soudní překladatelka Eva Bulínová, která vám ráda pomůže i s tlumočení na svatbě či na úřadech. 

 • rodný list
 • doklad o státním občanství
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (tento doklad nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců)
 • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
 • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince
 • pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince
 • potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zástupcem
 • pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera, jde-li o cizince, který žil v partnerství
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost


Na matrice pak společně vyplníte Dotazník k uzavření manželství. Tento dokument obdržíte přímo na dané matrice a ideálně ho vyplníte při vaší návštěvě matriky.

JE TOHO NA VÁS HODNĚ A BOJÍTE SE, ŽE SAMI TÍMTO BYROKRATICKÝM PROCESEM NEPROJDETE? RÁDI VÁM JAK S DOKUMENTY, TAK S PLÁNOVÁNÍM VAŠÍ SVATBY POMŮŽEME.

Kde tedy začít a jak pokračovat?

 1. Zjistit jaké dokumenty z dané zahraniční země Česká republika požaduje a kde je seženu – nejlepší je zajít na matriku Prahy 1, zde mají nejvíce zkušeností se svatbami s cizinci a přesně vám řeknou, jaké dokumenty od vás budou chtít a kde byste je ve vaší zemi měli sehnat.
 2. Zjistit, zdali potřebuji superlegalizaci nebo apostilu a kde ji ve své zemi dostanu.
 3. Začít shánět veškeré dokumenty, pořídit na ně superlegalizaci nebo apostilu.
 4. Nechat všechny dokumenty přeložit soudním překladatelem do češtiny.
 5. Návštěva matriky (nutné jak ženich, tak nevěsta dohromady) nejpozději měsíc před datem vašeho obřadu a předložit veškeré dokumenty. Při návštěvě matriky je nutné s sebou vzít soudního překladatele v případě, pokud jeden ze snoubenců nerozumí českému jazyku.
 6. Týden před svatbou zajít na Ministerstvo vnitra pro potvrzení o oprávněnosti pobytu na území České republiky (neplatí pro občany EU a občana smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru) a donést ho na Matriku. Potvrzení nesmí byt starší více než 7 pracovních dní ke dni uzavření manželství.
 7. V případě uzavření manželství církevní formou si na Matrice týden před obřadem vyzvednout osvědčení o splnění požadavků pro manželství církevní formou a předat ho církevnímu oddávajícímu.
 8. V případě uzavření manželství církevní formou je potřeba po obřadu dodat zpět na Matriku podepsaný protokol o uzavření manželství.
 9. Vyzvednout si oddací list.


Co když není v mých silách sehnat potřebné doklady pro uzavření manželství v České republice, ale svatbu chci i přes to uspořádat?

Možností je pro vás symbolický obřad. Může vás oddat kamarád, případně najatý profesionál, u kterého vaši hosté ani nepoznají, že nejde o opravdový obřad. V takovém případě celý svatební den probíhá úplně stejně jako při oficiálním svatbě. Oficiálně se pak můžete sezdat například v Dánsku, kde jsou nároky na dokumenty pro uzavření manželství o mnoho menší.

Na co dalšího při svatbě s cizincem nezapomenout?

Save the date vašim hostům zašlete dostatečně včas, aby si všichni zvládli zajistit letenky a ubytování.

Zašlete hostům tipy na ubytování, případně jim ubytování zajistěte sami včetně přepravy z letiště do hotelu a na svatbu.

Zajistěte tlumočníka a to i v případě symbolického obřadu, kde není potřeba oficiálního tlumočníka. Vaši hosté, kteří ovládají pouze svůj rodný jazyk, vám budou jak při obřadu, tak při proslovech vděčni za to, že rozumí všemu, co se na svatbě děje. Tlumočník by měl překládat jak z češtiny do cizího jazyka, tak z cizího jazyka do češtiny. Nemusí to být již někdo externí, stačí váš kamarád, který se také účastní svatby.

Dvojjazyčné oznámení, a především popisky na svatbě, máte-li mezi svatebčany hosty, kteří ovládají pouze svůj mateřský jazyk případně děti.

Svatební zvyky, tradice a setkání jiných kultur. Proberte se svoji polovičkou, svatební zvyky a tradice, které se v obou zemích provádějí, na co jsou zvyklé vaše rodiny a hosté, a jak vše propojíte v rámci vaší svatby.

SVATEBNÍ ETIKETA

Po které straně jde nevěsta? Jak správně usadit host

SVATEBNÍ HRY

Tradiční i méně okoukané.

KRASOPISNÁ SVATBA

Ručně psané svatební tiskoviny a jak na ně.

SVATEBNÍ NOVINY

Krásná vzpomínka pro Vás i Vaše hosty

ZÁBAVA PRO DĚTI NA SVATBĚ

Svatební omalovánky, hry, soutěže

sledujte nás na:    napište nám: info@weagency.cz

Ochrana osobních údajů   I   © Copyright 2020   I   WE agency - Weddings & Events creations